Maatregelen gem. Marum ivm droogte

Maatregelen gem. Marum ivm droogte

In 5 weken tijd is er nauwelijks regen van betekenis gevallen. Het neerslagtekort is daardoor groot. De natuur is extreem droog, waardoor de risico’s op het ontstaan en verspreiden van natuurbranden erg groot zijn. Hoewel de komende periode buien worden verwacht, blijft de temperatuur hoog, waardoor het neerslagtekort en de droogte niet snel verdwenen zijn.

De Veiligheidsregio Groningen heeft beoordeeld dat het gebied Trimunt een groot risico op een brand loopt. Omdat ook voor andere natuurgebieden een verhoogd risico geldt, adviseert de Veiligheidsregio om voor alle natuurgebieden maatregelen af te kondigen, zoals ook in andere provincies gebeurt. Hiermee wordt voorkomen dat bij aanhoudende droogte (dit wordt namelijk verwacht) voor die gebieden alsnog een besluit met maatregelen moet worden genomen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op basis van het advies van de Veiligheidsregio het volgende (tijdelijke) besluit genomen:
• het is tot 1 september 2018 verboden te roken in bossen, op heide of veengronden of binnen een    afstand van dertig meter daarvan.
• het is tot 1 september 2018 verboden in bossen, op heide of veengronden of binnen een afstand van 30 meter daarvan brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen.
Het is tot 1 september 2018 binnen natuurgebieden verboden:
• een vuur te stoken, een barbecue te laten branden, kaarsen en fakkels te gebruiken of anderszins een vuur aanwezig te hebben of te gebruiken;
• te roken;
• brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen, weg te werpen of te laten liggen;
• wensballonnen op te laten;
• activiteiten of werkzaamheden te verrichten waarbij vonken kunnen ontstaan.

Het besluit is van toepassing op alle natuurgebieden in de gemeente Marum.

Gem. Marum

Geplaatst op 27 juli 2018

« Vorige pagina