Terugblik in de tijd: 75 jaar Leven in Vrijheid

Terugblik in de tijd: 75 jaar Leven in Vrijheid

Vanwege de coronacrisis verschijnt er deze maand geen “Marumer”. Wel willen we u de column van Geert Braam niet onthouden.

In de maan april van dit jaar herdenken wij dat Nederland bevrijd werd van de onderdrukkingen door het regime van Nazi-Duitsland. Op het moment dat ik dit schrijf zitten we midden in de coronacrisis. We kunnen ons nu als naoorlogse mensen een beetje indenken wat het met de mensen in de oorlog gedaan moet hebben.

Zoals we nu al horen zal er geen uitbundig feest gevierd kunnen worden door het bedreigende en soms dodelijk virus. Het is heel erg jammer, maar wel begrijpelijk. Onze vrijheid is op dit moment door de coronacrisis een beetje weg, maar natuurlijk niet vergelijkbaar met 1940-1945.

Zelf heb ik als bijna 7-jarige jongen het bevrijdingsfeest van 1955 heel bewust meegemaakt. Het werd uitbundig gevierd, met versierde wagens met het thema “bevrijding”. We zaten op één van die wagens, de zigeunerwagen reed ook  mee in de optocht. Er werd met water gespoten op de toeschouwers, het kon allemaal. Het was heel duidelijk te merken dat de mensen die de oorlog meegemaakt hadden alles van zich af wilden schudden.

Er werden volksliederen gezongen zoals het lied “We leven vrij, we leven blij” en “Het Wilhelmus”. Voor ons als kinderen was de tweede regel van ons volkslied moeilijk te begrijpen. “Ben ik van Duitsen bloed”. Die regel konden we niet aanhoren en dat wilden wij ook niet, omdat er met afschuw over de Duitse overheerser gesproken werd. Al die liederen werden er op de lagere school ingestampt en met veel liefde zongen we het op de bevrijdingsdag van 1955.

Er werden kinderspelen gehouden waar je prachtige prijzen kon winnen. Op de lagere school kregen we die dag allemaal een herinneringsbeker. (zie foto van Geert Braam). Het groepje mensen dat de 2e wereldoorlog bewust meegemaakt heeft wordt steeds kleiner. De haat ten opzichte van de Duitsers is door verbroedering helemaal hersteld.

Ik heb het voorrecht gehad om personen te kunnen interviewen. Mocht de expositie wel doorgaan in de Romaanse kerk straks of later dan zult u die verhalen kunnen lezen. Niet alles komt er aan de orde, want mijn interviews zijn daar maar een fractie van.

De mensen die het Duitse volk gesteund hadden en bewust meehielpen om het Nederlandse volk te onderdrukken werden nagewezen door de ouderen en wij kregen dat ook mee. Zoals gezegd gaat het bevrijdingsfeest e.a. definitief niet door. Maar mocht het coronavirus in de nazomer of in de herfst weg zijn, dan kunnen we er een dubbel en nog uitbundiger feest van maken dan alle eerdere bevrijdingsfeesten. 75 jaar weg onder het juk van Nazi-Duitsland en hopelijk verlost van de zeer besmettelijke en wereldwijde epidemie.

Broninformatie: Geert Braam en Hans van der Veen / de Marumer

Geplaatst op woensdag 8 april 2020

« Vorige pagina