Gebruiksvoorwaarden

Auteursrecht

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij 112Marum. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van 112Marum is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Gebruik van fotomateriaal

Foto’s die op deze website zijn geplaatst mogen niet zonder meer voor eigen doeleinden gebruikt worden. Het kopiëren van foto’s voor gebruik op andere websites, in drukwerk of ander persoonlijk of publiek gebruik van het materiaal is verboden. Bij overtreding zijn wij genoodzaakt om €150,- per overtreding / per foto in rekening te brengen. Echter, voor het bedrag van €2,- per foto kan er digitaal nabesteld worden. Neem hiervoor contact op met de beheerder, Romke Notenbomer, via de contactpagina.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan 112Marum niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. 112Marum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

RSS

De RSS-feed van 112Marum wordt aangeboden voor persoonlijk gebruik in RSS-lezers. Gebruik van de RSS-feed in publieke websites, mobiele applicaties, narrowcasting of andere uitingen is niet toegestaan zonder expliciete toestemming van de beheerder, Romke Notenbomer. Wilt u gegevens van deze website gebruiken in een publieke context? Neem dan contact op.

Ontwerp en ontwikkeling

Deze website is ontworpen en ontwikkeld door Geert van der Heide Webdesign. Webhosting wordt verzorgd door ToBeOnline.

112Marum.nl is geschikt voor alle moderne browsers. Indien u problemen ondervindt met de website, werk dan uw browser bij naar de nieuwste versie of installeer Chrome of Firefox. De website is ook te bekijken vanaf uw tablet of smartphone.