Korpsbindingsavond Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn

Afgelopen zaterdag 25 november organiseerde de brandweer van Grijpskerk, Oldehove en Zuidhorn gezamenlijk een korpsavond.

Deze avond stond in het teken van het uitreiken van onderscheidingen bij jubilea en het uitreiken van diploma’s en er werd officieel afscheid genomen van vrijwilligers die de dienst hebben verlaten.

Diploma’s – Een groot aantal vrijwilligers hebben een diploma/certificaat gehaald. Gert Jan Noordhof heeft het diploma voor Manschap in ontvangst genomen. De leergang Manschap is de basisopleiding voor het uitoefenen van het vak brandweerman/-vrouw. De leergang bestaat uit: brandbestrijding, technische hulpverlening, ongevallen met gevaarlijke stoffen en waterongevallen. Met dit diploma op zak is Gert Jan bevoegd manschap en mag hij mee op uitruk en deelnemen aan inzetten. Daarnaast heeft Gert Jan zijn certificaat voor oefenbegeleider behaald. Kris Posthumus en Michiel Spriensma zijn Leerwerkplekbegeleiders. Bernard Rozema heeft zijn certificaat voor oefenbegeleider in ontvangst genomen. Geert Kroodsma heeft zijn diploma voor chauffeur gekregen. Daarnaast heeft Jolien Cruiming haar diploma voor Bevelvoerder behaald. Iedereen kreeg een mooie bos bloemen.


Jubilarissen – Reinder Bergsma is al meer dan 12,5 jaren lang brandweervrijwilliger bij de post Zuidhorn, onderdeel van het korps Brandweer Groningen. Peter Noordenbos is al meer dan 25 jaren vrijwilliger bij de post Oldehove, Klaas Huizinga al meer dan 20 jaren bij de post Oldehove, Jaap Priet ook al meer dan 30 jaren bij de post Zuidhorn en Geert Anne Mollema al meer dan 35 jaren vrijwilliger bij de post Oldehove. Na een dankwoord van de ploegchef en het uitreiken van de oorkonde, spelde burgemeester Van de Tuuk een medaille op. Daarnaast ontvingen Reinder, Peter, Klaas, Jaap en Geert Anne een mooie bos bloemen.

Afscheid vrijwilligers – Jan Berry Drenth is 30 jaren lang brandweervrijwilliger bij de post Zuidhorn, onderdeel van het korps Brandweer Groningen. Hij is inmiddels gestopt en was helaas niet aanwezig bij de korpsavond.

Brandweer Groningen Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de

VR Groningen