Korpsbindingsavond Grootegast

Afgelopen zaterdag 3 februari organiseerde de brandweer van Grootegast een korpsavond. Deze avond stond in het teken van het uitreiken van diploma’s, certificaten en oorkondes voor jubilarissen.

Certificaat
Peter van der Velde heeft zijn certificaat voor oefenleider ontvangen van Richard Werkman, teamleider. Daarbij kreeg hij een mooie bos bloemen.

Jubilaris
Burgemeester Ard van der Tuuk heeft een medaille opgespeld bij Ronald Hollander. Hij is 20 jaar vrijwilliger bij de brandweer. Ronald ontving een oorkonde van de teamleider en een mooie bos bloemen.

Afscheid vrijwilliger
Naast het uitreiken van een certificaat en oorkonde werd er afscheid genomen van een vrijwilliger. Richard Werkman, teamleider, vraagt Jan Steringa naar voren te komen om na 26 jaar dienst officieel afscheid van hem te nemen. Als dank voor zijn inzet heeft Jan een oorkonde, een coin en een beeldje ontvangen. En ook een mooie bos bloemen.

Brandweer Groningen bestaat uit alle brandweerkazernes in de provincie Groningen en maakt deel uit van Veiligheidsregio Groningen. Vanuit 39 kazernes werken we voor 10 gemeentes in onze provincie met ruim 590.000 inwoners. Op de verschillende brandweerposten werken ongeveer 750 vrijwilligers, zo’n 87 fulltime medewerkers en er staan meer dan 70 voertuigen. In de 2 kazernes in de stad Groningen staan de beroepscollega’s 24/7 paraat.