Sloop woningen Molenstraat in volle gang Video

De woningen aan de Molenstraat in Marum zijn relatief oud. Het gemiddelde bouwjaar van de huizen in deze straat is 1960. Het meest recent gebouwde huis dateert uit 2008, wat het tot een vrij jonge woning maakt. De oudste woning in de Molenstraat stamt uit 1880.

Er is echter nieuwbouw op komst! In januari 2024 zullen de bestaande huizen in opdracht van Wold & Waard worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. De planning is dat er in september 2024 wordt begonnen met de bouw van zestien woningen, die vervolgens in het voorjaar van 2025 worden opgeleverd.

De meeste huurders waren al eerder vertrokken, en hun huizen werden tijdelijk bewoond via een anti-kraakorganisatie. Voor de overblijvers wacht nu ook een andere woning. Dit kan een blijvende woning zijn of een wisselwoning als men ervoor kiest om weer terug te keren naar hun oude plek zodra het nieuwe huis klaar is.

Het merendeel van de nul-op-de-meter woningen wordt levensloopbestendig, met een slaapkamer beneden. Dit is goed nieuws voor de wat oudere doelgroep die langer zelfstandig wil blijven wonen. Misschien heeft het ook een positief effect op de doorstroming in het huuraanbod in Marum, wie weet!

De zes woningen die op de plek worden gebouwd waar nu nog de voormalige bibliotheek staat, worden reguliere eengezinswoningen. De sloop van het gebouw staat gepland voor maart. Er moet eerst nog goedkeuring komen vanuit de flora- en faunawet (lees: zijn er beschermde dieren zoals vleermuizen aanwezig).

Het blokje van twee woningen bij de ingang naar CBS de Bron valt buiten dit project. Deze woningen worden ook gesloopt, maar op die plek verrijzen vier huizen in een rij die worden toegevoegd aan de te bouwen Knarrenhof ‘de Meerborg’

Foto's & video: Romke Notenbomer/112marum.nl